Člověk má také gen PPARD kódující membránový protein (Peroxisome proliferator-activated receptor delta)se stejnými funkcemi jako u myší. Rozdíl je jen v tom, že u nás ho máme na šestém chromozomu.


Člověk má také gen PPARD kódující membránový protein (Peroxisome proliferator-activated receptor delta)se stejnými funkcemi jako u myší. Rozdíl je jen v tom, že u nás ho máme na šestém chromozomu.