Horní část grafu (plná čára) ukazuje koncentraci glukózy v krvi. Modře jsou vyznačeny hodnoty běžců dopovaných přípravkem GW. Červeným atletům, energie potřebná pro bezproblémovou činnost mozku, se dostala na kritickou hodnotu „nárazu do zdi“ významn


Horní část grafu (plná čára) ukazuje koncentraci glukózy v krvi. Modře jsou vyznačeny hodnoty běžců dopovaných přípravkem GW. Červeným atletům, energie potřebná pro bezproblémovou činnost mozku, se dostala na kritickou hodnotu „nárazu do zdi“ významně dříve. Spodní část grafu ukazuje naměřené hodnoty kyseliny mléčné. V té se obě skupiny prakticky nelišily. (Kredit: Weiwei Fan, Gene Expression Laboratory, Salk Institute for Biological Studies)