Ilustrace tvora Mystacodon selenensis, který kdysi brázdil pobřežní vody dnešního Peru. Credit: Alberto Gennari


Ilustrace tvora Mystacodon selenensis, který kdysi brázdil pobřežní vody dnešního Peru. Credit: Alberto Gennari