Kevin Kit Parker, vedoucí vědecký pracovník Wyss Institutu,  profesor bioinženýrství a aplikované fyziky na Harvardu.


Kevin Kit Parker, vedoucí vědecký pracovník Wyss Institutu, profesor bioinženýrství a aplikované fyziky na Harvardu.