„Plazmový rejnok“ podle TU Berlin. Další obrázky a grafy z testů ZDE. 
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/825/1/012005/pdf       Kredit: : Future Workshop Electrofluidsystems TU Berlin.


„Plazmový rejnok“ podle TU Berlin. Další obrázky a grafy z testů ZDE. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/825/1/012005/pdf Kredit: : Future Workshop Electrofluidsystems TU Berlin.