Vodíkové vazby mezi molekulami vody (černé přerušované čáry). Kredit: volně dostupné / Wikimedia Commons.


Vodíkové vazby mezi molekulami vody (černé přerušované čáry). Kredit: volně dostupné / Wikimedia Commons.