Jedním z cílů studie bylo zjistit, zda a jak moc se projeví kontakt s uhlíkem, který není k lipidům zcela inertním materiálem. Jak jeho přítomnost bude  narušovat membrány rostoucích neuronů. Aby se daly případné změny zjistit, bylo třeba struktury r


Jedním z cílů studie bylo zjistit, zda a jak moc se projeví kontakt s uhlíkem, který není k lipidům zcela inertním materiálem. Jak jeho přítomnost bude narušovat membrány rostoucích neuronů. Aby se daly případné změny zjistit, bylo třeba struktury rostoucích hipokampální neuronů zviditelnit. Tubulin je protilátkami s navázanou barvičkou červený, lipidy zelené a jádra neuronů modrá. (Kredit: Pampaloni, SISSA, 2017)