Ukázka převádění charakteristiky pixelů z obrázku do pixetů a tripletů oligonukleotidů – morzeovky používané živou přírodou.  (Kredit: Shipman a kol., Harvard Univ. 2017)


Ukázka převádění charakteristiky pixelů z obrázku do pixetů a tripletů oligonukleotidů – morzeovky používané živou přírodou. (Kredit: Shipman a kol., Harvard Univ. 2017)