Manipulace s částí krytu třetího bloku (zdroj TEPCO).


Manipulace s částí krytu třetího bloku (zdroj TEPCO).