Chování mušek řídí neurální obvody na základě impulsů, které dostávají od receptorů reagujících na přítomnost některých látek v prostředí. U mnohých těchto reakcí se již podařilo nejen odhalit geny, bez jejichž přispění by receptory nebyly schopny lá


Chování mušek řídí neurální obvody na základě impulsů, které dostávají od receptorů reagujících na přítomnost některých látek v prostředí. U mnohých těchto reakcí se již podařilo nejen odhalit geny, bez jejichž přispění by receptory nebyly schopny látku zaznamenat, ale i konkrétní lokalitu v mozku, která se pak danou záležitostí zabývá, bere ji v potaz a případně zprostředkovává nějakou reakci. I v mozku jde o geneticky předurčené soubory neuronů. Kdy a na co reagují je prozradí jejich elektrická aktivita. Tu lze zviditelnit optickými technikami. Pomalu se tak daří pronikat do tajů vnitřního jazyka mozku. (Kredit. Nitabach Lab)