Jen si vybrat..... Bromovaných difenylů je celá řada a chemici objevují stále další. Molekuly přitom lze různě modifikovat i atomy chlóru. (Kredit: Mohamed Abou-Elwafa Abdallah, University of Birmingham)


Jen si vybrat..... Bromovaných difenylů je celá řada a chemici objevují stále další. Molekuly přitom lze různě modifikovat i atomy chlóru. (Kredit: Mohamed Abou-Elwafa Abdallah, University of Birmingham)