Experiment s odvíjením lana při experimentu TSS vypouštěném z raketoplánu (zdroj NASA).


Experiment s odvíjením lana při experimentu TSS vypouštěném z raketoplánu (zdroj NASA).