Sestava TiPS v představách umělce. V dolní části je část Ralph. (Zdroj M. L. Cosmo, E. C. Lorenzini: Tethers In Space Handbook, third edition, prosinec 1997)


Sestava TiPS v představách umělce. V dolní části je část Ralph. (Zdroj M. L. Cosmo, E. C. Lorenzini: Tethers In Space Handbook, third edition, prosinec 1997)