Svante Arrhenius, švédský fyzik a chemik, jeden ze zakladatelů fyzikální chemie v roce 1895 předpověděl vliv oxidu uhličitého vznikajícího spalováním uhlí, na oteplování celé planety. Arrheniusovi byla za elektrolytickou teorii disociace udělena Nobe


Svante Arrhenius, švédský fyzik a chemik, jeden ze zakladatelů fyzikální chemie v roce 1895 předpověděl vliv oxidu uhličitého vznikajícího spalováním uhlí, na oteplování celé planety. Arrheniusovi byla za elektrolytickou teorii disociace udělena Nobelova cena. Svou autoritou nobelisty se posléze zasadil o zřízení Státního institutu pro rasovou biologii propagujícího eugeniku.