Jeden z celé řady grafů, na nichž Marohasy s Abbotem dokazují svou pravdu. Záznam proxy teplot (modrá) a ANN projekce pro severní polokouli (oranžová). Neuronovou síť


Jeden z celé řady grafů, na nichž Marohasy s Abbotem dokazují svou pravdu. Záznam proxy teplot (modrá) a ANN projekce pro severní polokouli (oranžová). Neuronovou síť "vyškolili" v období 50 až 1830. Tedy před průmyslovou revolucí. Další pokračování oranžové křivky po roce 1830 už je počítačová "předpověď". Ta věrně kopíruje modrou naměřenou realitu teplot po roce 1830. Protože je předpověď prakticky shodná s realitou, graf nepodporuje tvrzení klimatologů, kteří vzestup teplot připisují vlivu člověka a jím produkovaných skleníkových plynů. Teploty na severní polokouli by se pravděpodobně vyvíjeli stejně i kdyby průmyslová revoluce neproběhla. (Kredit: Abbot, 2017)