V současné době je nejdéle fungující větrná turbína na Hostýně (foto Daniel Baránek).


V současné době je nejdéle fungující větrná turbína na Hostýně (foto Daniel Baránek).