K integraci velkých mořských farem na severu Evropy do elektrických sítí se plánují vybudovat umělé ostrovy (zdroj Energinet.dk).


K integraci velkých mořských farem na severu Evropy do elektrických sítí se plánují vybudovat umělé ostrovy (zdroj Energinet.dk).