První komerční elektrárnou byla Calder Hall ve Velké Británii (zdroj energy.gov).


První komerční elektrárnou byla Calder Hall ve Velké Británii (zdroj energy.gov).