Turbína nových bloků VVER1200 v Leningradské jaderné elektrárně (zdroj power_m.ru).


Turbína nových bloků VVER1200 v Leningradské jaderné elektrárně (zdroj power_m.ru).