Jaderná elektrárna Temelín má dva bloky VVER1000 (zdroj ČEZ).


Jaderná elektrárna Temelín má dva bloky VVER1000 (zdroj ČEZ).