MPPP (Desmethylpropin nebo také  1-methyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin)  je levné opioidní analgetikum. Při amatérské výrobě se lze jen těžko vyhnout tomu aby syntetický opiát nebyl kontaminován nebezpečnou příměsí MPTP.


MPPP (Desmethylpropin nebo také  1-methyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin) je levné opioidní analgetikum. Při amatérské výrobě se lze jen těžko vyhnout tomu aby syntetický opiát nebyl kontaminován nebezpečnou příměsí MPTP.