Kropidlák (Aspergillus niger). Na kulovitém měchýřku (cca 20-30 µm) vyrůstají řetízky konidií.


Kropidlák (Aspergillus niger). Na kulovitém měchýřku (cca 20-30 µm) vyrůstají řetízky konidií.