Aktivita genu AfBIR1 (v obrázku zkráceně BIR), rozhoduje o náchylnosti konidií na NADPH (redukovanou formu nikotinamidadenin dinukleotid fosfát) oxidázy a tím zprostředkovaně rozhodne o hostitelově náchylnosti k invazivní aspergilóze. Myší imunitní s


Aktivita genu AfBIR1 (v obrázku zkráceně BIR), rozhoduje o náchylnosti konidií na NADPH (redukovanou formu nikotinamidadenin dinukleotid fosfát) oxidázy a tím zprostředkovaně rozhodne o hostitelově náchylnosti k invazivní aspergilóze. Myší imunitní systém umí ve spórách spustit kaspázy a nastartovat houbě její programovanou buněčnou smrt. (Kredit: Shlezinger et al. 2017)