Testovacie súpravy na prítomnosť návykových látok v moči dokážu zistiť aj prítomnosť EtG


Testovacie súpravy na prítomnosť návykových látok v moči dokážu zistiť aj prítomnosť EtG