Prítomnosť návykových látok v moči sa dá zistiť niekoľko dní, marihuana je detekovateľná aj mesiac. (Source: DRUGS.ie)


Prítomnosť návykových látok v moči sa dá zistiť niekoľko dní, marihuana je detekovateľná aj mesiac. (Source: DRUGS.ie)