Paleontolog Phillip L. Manning u dobře viditelného otisku stopy velkého teropodního dinosaura, nacházejícího se v sedimentech souvrství Hell Creek. Téměř s jistotou tak jde o fosilní stopu tyranosaura. Nález byl oznámen v říjnu roku 2007, v následují


Paleontolog Phillip L. Manning u dobře viditelného otisku stopy velkého teropodního dinosaura, nacházejícího se v sedimentech souvrství Hell Creek. Téměř s jistotou tak jde o fosilní stopu tyranosaura. Nález byl oznámen v říjnu roku 2007, v následujícím roce pak byl oficiálně popsán. Kredit: Phillip Manning / University of Manchester