Aktivní galaxie Pictor A zobrazená v rentgenovském záření (modré) a na rádiových vlnách (červeně). Velice pěkně je vidět výtrysk hmoty z centrální supermasivní černé díry. (Zdroj Chandra).


Aktivní galaxie Pictor A zobrazená v rentgenovském záření (modré) a na rádiových vlnách (červeně). Velice pěkně je vidět výtrysk hmoty z centrální supermasivní černé díry. (Zdroj Chandra).