Lieky časom nielen môžu strácať účinnosť, ale zriedkavo v nich môžu vznikať aj toxické metabolity. Napríklad aj obyčajný Acylpyrin či Aspirin (acetylsalicylová kyselina) časom vo vlhku hydrolyzuje na vcelku neškodnú kyselinu octovú. Zdravotníci vedia


Lieky časom nielen môžu strácať účinnosť, ale zriedkavo v nich môžu vznikať aj toxické metabolity. Napríklad aj obyčajný Acylpyrin či Aspirin (acetylsalicylová kyselina) časom vo vlhku hydrolyzuje na vcelku neškodnú kyselinu octovú. Zdravotníci vedia, že bez ohľadu na dátum expirácie lieky treba pred použitím kontrolovať aj vizuálne, a to hlavne injekčné preparáty. Lieky síce môžu byť znehodnotené aj bez toho, aby sa zmenil ich vzhľad, zmena farby lieku však väčšinou znamená jeho znehodnotenie. Takéto lieky môžu byť nebezpečné nielen po dátume expirácie, ale aj pred ním.