I když mlži a červi zodpovídají jen za deset procent produkce oteplovacích plynů, v celosvětovém měřítku se vyhouli mezi hlavní metanové hráče. (DEEP at Sthlm Uni, Francisco Nascimento, Cardiff University a Stockholm University)


I když mlži a červi zodpovídají jen za deset procent produkce oteplovacích plynů, v celosvětovém měřítku se vyhouli mezi hlavní metanové hráče. (DEEP at Sthlm Uni, Francisco Nascimento, Cardiff University a Stockholm University)