Přibližování neutronových hvězd a jejich splynutí (zdroj NASA).


Přibližování neutronových hvězd a jejich splynutí (zdroj NASA).