Výsledky simulací výsledku splynutí neutronových hvězd z hmotností pro každou z nich v rozmezí zobrazeném levým píkem a hmotností vzniklého pozůstatku napravo. Hranice ukazují, pro jaké hmotnosti vzniknou neutronové hvězdy (NS), supermasivní neutrono


Výsledky simulací výsledku splynutí neutronových hvězd z hmotností pro každou z nich v rozmezí zobrazeném levým píkem a hmotností vzniklého pozůstatku napravo. Hranice ukazují, pro jaké hmotnosti vzniknou neutronové hvězdy (NS), supermasivní neutronové hvězdy (sNS) a černé díry (BH). (Zdroj A. L. Piro et al: The Fate of Neutron Star Binary Mergers, Astrophysical Journal Letters 844 (2017) L19)