Erupce na Slunci 31. srpna 2012. Kredit: NASA Goddard Space Flight Center.


Erupce na Slunci 31. srpna 2012. Kredit: NASA Goddard Space Flight Center.