…aby se ze zygoty po několika dnech vytvořila učebnicová blastocysta s dostatečným počtem buněk (jejich jádra značená modře).


…aby se ze zygoty po několika dnech vytvořila učebnicová blastocysta s dostatečným počtem buněk (jejich jádra značená modře).