Geotermální zdroje vytváří v Antarktidě jezera. Uvězněné slané jezero má horní vrstvu z vody sladké a proto zmrzne. Na obrázku je jezero Fryxell. Autorem fota je Joe Mastroianni z National Science Foundation, Antarctic Photo Library.


Geotermální zdroje vytváří v Antarktidě jezera. Uvězněné slané jezero má horní vrstvu z vody sladké a proto zmrzne. Na obrázku je jezero Fryxell. Autorem fota je Joe Mastroianni z National Science Foundation, Antarctic Photo Library.