Myši před melanomem ochrání „náplast s jehličkami“. Brzo by měla i nás.   Kredit: Ye et al., Sci. Immunol. 2, eaan5692 (2017)


Myši před melanomem ochrání „náplast s jehličkami“. Brzo by měla i nás. Kredit: Ye et al., Sci. Immunol. 2, eaan5692 (2017)