Sluneční článek označovaný jako PERL (Passivated Emitter Rear Locally-diffused) z laboratoře Martina Greena z australské univerzity v Novém Jižním Walesu [upraveno z http://www.pveducation.org/pvcdrom/manufacturing/high-efficiency].


Sluneční článek označovaný jako PERL (Passivated Emitter Rear Locally-diffused) z laboratoře Martina Greena z australské univerzity v Novém Jižním Walesu [upraveno z http://www.pveducation.org/pvcdrom/manufacturing/high-efficiency].