Nová moderní černouhelná elektrárna Moorburg, která v  Hamburku nahradila jaderný zdroj (zdroj Wikimedie, Ajepbah).


Nová moderní černouhelná elektrárna Moorburg, která v Hamburku nahradila jaderný zdroj (zdroj Wikimedie, Ajepbah).