Pelety využívané v elektrárně Drax (zdroj Drax).


Pelety využívané v elektrárně Drax (zdroj Drax).