Metan, methan a podle systematického názvosloví karban, je  z pohledu zachycování tepla v atmosféře 34krát „silnějším oteplovačem“, než jakým je oxid uhličitý.


Metan, methan a podle systematického názvosloví karban, je z pohledu zachycování tepla v atmosféře 34krát „silnějším oteplovačem“, než jakým je oxid uhličitý.