Simulace tvorby bublin kolem Wolf-Rayetovy hvězdy. Kredit: V. Dwarkadas / D. Rosenberg.


Simulace tvorby bublin kolem Wolf-Rayetovy hvězdy. Kredit: V. Dwarkadas / D. Rosenberg.