Po dekontaminaci území v I. a II. kategorii podle stupně kontaminace (zelená) a u většiny z nich otevření pro návrat (šrafování) se letos zahájila intenzivní dekontaminace a rekonstrukce silně kontaminovaných oblastí III. kategorie (šedá).


Po dekontaminaci území v I. a II. kategorii podle stupně kontaminace (zelená) a u většiny z nich otevření pro návrat (šrafování) se letos zahájila intenzivní dekontaminace a rekonstrukce silně kontaminovaných oblastí III. kategorie (šedá).