Dopravení části konstrukcí pro manipulaci s palivovými soubory a kontejnery pro ně (zdroj TEPCO).


Dopravení části konstrukcí pro manipulaci s palivovými soubory a kontejnery pro ně (zdroj TEPCO).