James Parkinson. Symptomy choroby znali již ze staré Indie, Číny a od Galéna i z Řecka. Jako nozologickou jednotku ji popsal až roku 1817  londýnský lékař, po němž nese jeho jméno.


James Parkinson. Symptomy choroby znali již ze staré Indie, Číny a od Galéna i z Řecka. Jako nozologickou jednotku ji popsal až roku 1817 londýnský lékař, po němž nese jeho jméno.