Protein deglycase DJ-1. Povzbuzení genu k jeho vyšší produkci zasahuje do produkce antioxidantů (například glutathionu). Ty oslabují neblahý efekt oxidačního stresu na který jsou jsou zvláště náchylné nervové buňky v mozku. Tento mechanismus zabraňuj


Protein deglycase DJ-1. Povzbuzení genu k jeho vyšší produkci zasahuje do produkce antioxidantů (například glutathionu). Ty oslabují neblahý efekt oxidačního stresu na který jsou jsou zvláště náchylné nervové buňky v mozku. Tento mechanismus zabraňuje patologickému shlukování proteinu (alfa-synukleinu) a následnému umírání neuronů produkujících dopamin a vzniku Parkinsonovy nemoci. (Poznámka: nenechte se zmást zatím neustálenou teminologií. Některé týmy nazývají gen řídící produkci proteinu DJ-1 genem DJ-1, jiní o něm píší jako o genu PARK7). Kredit: Emw, Wikipedia.