Kryoelektronová mikroskopie ve spojení s výpočetní technikou dokáže vyprodukovat kreslené obrázky s naznačenou trojrozměrnou strukturou proteinu. Uzavřený iontový pór má v tomto případě průměr méně než 7A. Tím se stal pro kulovitou strukturu vápníkov


Kryoelektronová mikroskopie ve spojení s výpočetní technikou dokáže vyprodukovat kreslené obrázky s naznačenou trojrozměrnou strukturou proteinu. Uzavřený iontový pór má v tomto případě průměr méně než 7A. Tím se stal pro kulovitou strukturu vápníkového iontu (Ca2+) neprostupným. Zpětná resorpce se zastavuje a na budoucí problém je zaděláno. (Kredit: Hughes, Case Western Reserve University, 2017)