Prierez koronárnej artérie, zúženej aterosklerózou


Prierez koronárnej artérie, zúženej aterosklerózou