Andrew Morris, University of Toronto:


Andrew Morris, University of Toronto: "Resistence se objevuje především při vystavení bakterií antibiotikům. Čím déle jsou bakterie vystaveny jejich účinkům, tím větší je riziko vzniku rezistence. I když jde ze strany lékaře rozhodnutí o zkrácení léčby antibiotikem do značné míry intuitivní, pacient by neměl léčbu zkracovat sám, aniž by se s lékařem poradil.“ Převzato z rozhovoru pro (CBC).