Medzi základné indikácie mimotelovej membránovej oxygenácie (ECMO) patria:

Hypoxemické zlyhanie dýchania (t.j. spojené s nedostatkom kyslíka v krvi) napriek optimalizovanej umelej pľúcnej ventilácii
Hyperkapnické zlyhanie dýchania (t.j. spojerné


Medzi základné indikácie mimotelovej membránovej oxygenácie (ECMO) patria: Hypoxemické zlyhanie dýchania (t.j. spojené s nedostatkom kyslíka v krvi) napriek optimalizovanej umelej pľúcnej ventilácii Hyperkapnické zlyhanie dýchania (t.j. spojerné s prebytkom kysličníka uhličitého v krvi) s acidózou Refraktérny kardiogénny šok Zastavenie srdca Neúspešné odpojenie kardiopulmonálneho bypassu (mimotelového obehu) po operácii srdca Preklenutie obdobia do transplantácie srdca, napojenia podpornej pumpy srdcovej komory (ventricular assist device -VAD) alebo transplantácie pľúc Septický šok Ťažké podchladenie