Pripojenie ECMO na krvný obeh pacienta


Pripojenie ECMO na krvný obeh pacienta