Detský pacient, liečený ECMO


Detský pacient, liečený ECMO